Fine Art Fotografie

MENU | Dick van Belle

Juridische zaken

bannerfoto

Auteursrecht

Auteursrecht voorbehouden. De volledig inhoud van deze website is beschermd ingevolge de auteurswet. Niets uit deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van mij openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zo nodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een radio en/of televisie uitzending. Schending van de auteurswet kan leiden tot zowel civielrechtelijke als strafrechtelijke procedures. Iedere geconstateerde overtreding zal worden aangegeven bij justitie. Het is niet toegestaan deze site te framen.

Minderjarigheid

Minderjarige modellen zijn uitsluitend gekleed en in aanwezigheid van (een van) hun ouders of verzorgers gefotografeerd.

Ontbindingsclausule

Deze website is bestemd voor het verstrekken van informatie. Ik besteedt de uiterste zorg aan de juistheid van de gegevens. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Ik acht mij niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet alsmede technische storingen. Tevens aanvaard ik geen aansprakelijkheid voor eventuele schade, die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens verstrekt door mij. Ik acht mij niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige site die is verbonden/gelinkt van of naar deze site.

Privacy

Ter wille van statistieken worden de volgende bezoekgegevens geregistreerd: dag, datum, tijd, bezochte pagina, IP-adres, refererende pagina en besturingssysteem. Door gebruik te maken van deze website geef je hier toestemming voor.

Cookies

Cookies
Deze website maakt geen gebruik van cookies.

Digitaal ondertekenen

Als ik je op mijn verzoek fotografeer, dan vraag ik je een schriftelijke toestemming om de foto's openbaar te mogen maken. Deze toestemming (model-overeenkomst) kun je digitaal ondertekenen. Digitale ondertekening heeft juridisch dezelfde waarde als een handtekening op papier. In de handtekening worden biometrische kenmerken als pendruk en schrijfhoek opgenomen. Je kunt er meer over lezen in de volgende Engelstalige brochures:
© 2000-2018, Dick van Belle - Bregittenplein 4 - 8261 KG Kampen - telefoon 06 22 38 75 56 - e-mail post@vanbelle.nl
Alle rechten voorbehouden / All rights reserved
▸ LOGIN ◂       ▸ SITEMAP ◂